b_200_200_16777215_00_images_zoranjelicic.jpgVođa projekta „CEFAIC“ je prof dr Zoran Jeličić, redovni profesor Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu.

LIČNI PODACI I OPŠTE OBRAZOVANJE:

Zoran Jeličić rođen je 13.02.1971. godine u Novom Sadu.


STRUČNO OBRAZOVANJE I RADNO ISKUSTVO:

Po završetku osnovnih studija na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, od 01.11.1995. godine,dr Zoran Jeličić, angažovan je na Fakultetu
kao istraživač – pripravnik u nastavnom i naučno‐istraživačkom radu na više predmeta na Mašinskom i Elektrotehničkom odseku. Od 1997. godine izabran je za asistenta‐pripravnik na Fakultetu tehničkih nauka u Novim Sadu za užu naučnu oblast Automatika i upravljanje sistemima. 1999 godine po odbranjenom magistarskom radu pod naslovom „O gradijentno‐invarijantnim uopštenjima i direktnim metodama u kontinualnim problemima optimalnog upravljanja“, dr Zoran Jeličić je izabran u zvanje asistenta.
Godine 2001. kao stipendista fondacije Alexandar von Humboldt učestvuje u Projektu „Effects of winglets on lift and drag“ u okviru kojeg boravi pet meseci
na Tehničkom Univerzitetu u Berlinu. Istraživanja započeta na ovom multidisciplinarnom Projketu, poslužila su kao osnova za izradu doktorske disertacije, koju je kandidat odbranio 2003. godine. Disertacija pod naslovom „O direktnim metodama varijacionog računa u optimizaciji nelinearnih problema upravljanja“, kao i magistarski rad, u potpunosti je posvećena problemima optimalnog upravljanja i optimizaciji dinamičkih sistema uopšte. U ovoj oblasti kandidat postiže zavidne rezulatate i ponovo 2003. godine, posle izbora za docenta, učestvuje na Projektu fonadcije Alexandar von Humboldt pod nazivom „Phase Diagrams and Interfacial Energies“. 19.06.2013. godine izabran je u zvanje redovnog profesora Univerziteta u Novom Sadu.

 

NAPREDOVANJE U STRUCI:

  • Zaposlen na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu od 1995. u zvanjima od asistenta pripravnika do redovnog profesora.
  • Technische Universität Berlin, Fakultät für Prozesswissenschaften , Fachgebiet Thermodynamik, Stipendista na projketima Alexander Von Humboldt fondacije 2001 i 2003 godine.
  • Direktor Departmana za računarstvo i automatiku 2007-2010, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka Novi SadRAD NA PROJEKTIMA:

Odabrani projekti
1. Automatsko upravljanje u industriji, Nacionalni program Energetske Efikanosti, NPEE101, 2002.-2005.
2. Informaciono-upravljački sistem vodovodnih sistema većih naselja, Nacionalni program uređenja zaštite i korišćenja voda, NPV-19B, 2004-2007.
3. Integralno upravljanje energetskim tokovima u NIS Rafineriji nafte Novi Sad, Nacionalni program Energetske Efikanosti, NPEE232-019, 2005-2008
4. Primena upravljačko informacionih tehnologija u poboljšanju procesa upravljanja energetskim sistemima, Nacionalni program Energetske Efikanosti, NPEE232-020, 2005.-2008.

Preko 30 realizovanih projekata za privredu.

Međunarodni projekti

1. Alexandar von Humboldt project : Technische Universität Berlin, Fakultät für Prozesswissenschaften , Fachgebiet Thermodynamik, Germany, Effects of winglets on lift and drag, 2001.
2. Alexandar von Humboldt project : Technische Universität Berlin, Fakultät für Prozesswissenschaften , Fachgebiet Thermodynamik,Germany, Phase Diagrams and Interfacial Energies, 2003.-2004.
3. FP7, "Complex Power plants RObustification by fault Diagnosis, Isolation and Advanced Control Techniques”, 2008-2011.Copyright © 2013 FTN. All Rights Reserved